Årshjul

Melhus fotballs årshjul er en  oversikt over de viktigste møteplassene og frister for årsmøter, rapporteringer og påmeldinger gjennom fotballåtret,

og er delt opp på følgende måte

  • Melhus Fotball Årshjul 2024
  • Dugnads årshjul


Årshjul er basert på NFF sitt Årshjul samt , hvor utfyllende informasjon om ytterligere møteplasser, frister etc. for NFF avdeling Trøndelag vil fremkomme.


ÅRSHJUL NFF TRØNDELAG

HOVEDTERMINLISTE NFF TRØNDELAGVi er en frivillig-, medlem- og foreldre drevet organisasjon

Takk til alle som stiller opp og gjør vår stadig økende aktivitet mulig å gjennomføre – klubbens ledelse, sportslig, tillitsvalgte, trenere, spillere, foreldre/foresatte og våre alle våre sponsorer.