KlubbhåndbokMelhus fotball er en avdeling under Melhus Idrettslag, og dertil underlagt Melhus idrettslags klubbhåndbok og retningslinjer.

Klubbhåndbok MIL (melhusil.no)

For en lettere orientering over hva som finnes i Klubbhåndboka bør du alltid åpne denne filen først:

Innhold i Klubbhåndboka 12.06.22.docx

Deretter kan du åpne det kapitelet for å søke svar på det du lurer på i denne listen:

1 Klubbinformasjon + Innledning 11.03.22.docx
2 Organisasjon 11.03.22.docx
3 Medlemskap 11.03.22.docx
4 Aktivitetstilbud 28.01.2023.docx
5 Retningslinjer til deg som er ...18.02.23.docx
6 Klubbdrift 12.06.22.docx
7 Økonomi 11.03.22.docx
8 Retningslinjer og Veiledere 11.03.22.docx

9 Lovnorm 22.03.2022.docx

Melhus fotball


Visjon og verdisett

Melhus Fotball sin hovedvisjon er; «Fotballglede for alle».

Sportslig ledelse

Sportslig ledelse har mandat til å drifte fotball avdelingen. Her finner du klubbens rollebeskrivelser.

Sportslig ledelse er i henhold til klubbens sportsplanLagledelse

Hva forventes av lagsrollene i ? Som lagleder eller en del av støtteapparatet , får man plutselig mange nye baller å sjonglerer, ved å sette seg godt inn i klubbens lagleder håndbok, så står man stødigerer i den veldig viktige rollen.Kampvert

Klubbens hjemmekamper skal gjennomføres etter NFFs retningslinjer.


Økonomirutiner

Klubbens økonomirutiner og hva som skal til for å drifte et lag.

Kontingent og avgifter (melhusfotball.no)


Utdanning og kompetanse

I Melhus fotball setter vi krav til kompetanse - til det beste for våre spillere på alle nivå.

Vi skal også  ha ettstytre og ett sportslig utvalg som skal inneha den rette kompetansen for å drifte klubben og all vår aktivitet


Rekrutteringsplan

Hvordan sikre at spillere og foreldre som kommer inn i klubben hvert år får en god start?


Klubbens lover

Melhus IL og derunder Melhus fotball, følger lovnormen for idrettslag tilsluttet NIF.


Dommere

I Melhus Fotball er dommere en sidestilt utøver med spilleren, og klubben skal rekruttere og motivere for å ha flest mulige.


Samfunns- og verdiarbeid

Fair Play og trygge rammer.