Påmelding lag seriespill


Melhus Fotball melder på lag til seriespill klubbvis. Sportslig utvalg sørger for at lag meldes på til seriespill.

Sportslig utvalg kaller inn alle trenere til møte i desember for å koordinere lagpåmelding mellom lag.

Hovedlagleder er ansvarlig for at sportslig utvalg får tilsendt påmelding fra hvert lag innen oppgitt påmeldingsfrist fra sportslig utvalg. Påmeldingsfrist seriespill 7-10 år i midten av mars. Påmeldingsfrist seriespill 11 år og eldre er tidlig i januar.


Når klubben skal melde på lag til seriespill skal følgende vurderinger tas med:

  •  Alle spillerne i laget skal gis mye spilletid.
  • Spillerne i laget skal ikke ha for mange kamper. I snitt 1,5 kamp per uke inkludert hospitering  og eventuelle kretslagskamper.
  • En spiller skal ikke telles med mer enn 1 gang. Det vil si at hospiterende spillere ikke skal telles med  i grunnlaget både på eget  lag og hospiterende lag.
  • Vi ønsker at det meldes på lag som ivaretar hospitering. Ved å melde på nok lag sikrer vi at alle får godt  med spilletid på eget lag  selv om det kommer opp hospitanter fra underårig årgang.
  • Melhus Fotball tar initiativ til møte med trenere i forkant av påmelding av lag til seriespill for å sikre  riktig lag sett ut fra ett klubbperspektiv.


Laginndeling