Kompetanseplan Melhus fotballMelhus fotball mener skolering, kompetanseoverføring råd og veiledning er viktig for å skape trygghet, glede, utfordringer og mestring i utførelse av ulike funksjoner

Vi vektlegger kompetanse blant trenere, lagledere og andre støttepersoner, og bidrar til dette ved å tilby deltagelse på relevante kurs og møteforum.

 

Trenere og ledere skal føle trygghet i sin rolle, og inneha kompetanse som kommer både klubb og spiller til gode, for utvikling og trivsel.

 

Kompetanseplanen inneholder to områder:

  • Lederkompetanse
  • Trener kompetanseLederkompetanse

Styremedlemmer

Melhus fotball ønsker at alle styremedlemmer skal ta fotball lederkurs 1 (FK1), så tidlig som mulig i sitt verv. Det er ett krav om at minimum 50% av sittende styremedlemmer innehar FK1

Videre er følgende sterkt oppfordret, men ikke ett krav for å inneha styreverv

 

Styremedlemmer skal delta på kurs og møteplasser via kretsen som er relevant for gitt rolle

 

 Trenerveileder

Det er ønskelig at treneveileder innehar følgende:


 Sportslig ansvarlig 

Det er ønskelig at sportslig leder innehar følgende:

 


 Trenerkompetanse


Krav kvalitetsklubb

NFFs trenerkurs inneholder sentrale kompetanseområder for å tilrettelegge for god fotballaktivitet.  

Kompetansen man tilegner seg, skal være med å sikre en økt forståelse for trenerrollen. Bedre trenerkompetanse gir bedre fotballaktivitet på feltet for barn og unge. 

Minimum kompetansekrav pr lag i barne og ungdomsfotballen

Barnefotball (6-12 år)

  • 1 trener per lag har gjennomført delkurs 1 i Grasrottrenerutdanningen

Ungdomsfotball (13-19 år)

  • 1 trener pr. lag har gjennomført delkurs 1 og 3 i Grasrottrenerutdanning


Kompetanseplan

Kompetanseplanen er et arbeidsverktøy for å lage en god plan for skolering i klubben, og gir en nyttig og viktig oversikt over hvilken kompetanse som finnes i klubben totalt sett og som underlag for en plan for fremtidig skolering av trenere/ledere med manglende kompetanse.

Kompetanseplanen skal inneholde:

  • En oversikt over trenere i klubben
  • Hvem som har formell trenerkompetanse
  • En plan på når de som ikke har den nødvendige kompetansen, skal tilegne seg denne
  • En oversikt over styret i klubben
  • Hvem som har formell lederkompetanse
  • En plan på når de som ikke har den nødvendige kompetansen, skal tilegne seg denne Kompetansekartlegging utføres minimum årlig i henhold til årshjul, hvor kompetanse behov kartlegges særlig og tiltak settes i henhold til kompetansehevingLagleder kompetanse

For lagledere oppfordres det sterkt til å delta på lagledermøter, økonomi gjennomgang, sesong informasjon og lignende interne aktuelle forum.

Lagledere som ønsker å ta fotball lederkurs, bes kontakte styret.