Spillersamtaler og utviklingsmål


Fra 13 år skal alle spillerne i Melhus Fotball tilbys spillersamtaler. Dere finner mal til gjennomføring av  spillersamtale i underliggende fane

.Det er viktig at spilleren selv gis mulighet til å snakke  selv, det skal ikke være enveiskommunikasjon fra treneren. Spillersamtale finner sted i starten året,  i løpet av første kvartal.

Fra 14 år skal alle spillerne ha 2-3 utviklingsmål å jobbe med gjennom sesongen. Utviklingsmål skal  evalueres med spilleren minimum hvert halvår.

Melhus Fotball ønsker at spilleren selv er sterkt delaktig  i fastsettelse av utviklingsmål. Dette er viktig for at spilleren selv skal utvikle evnen til å reflektere over  egne styrker og svakheter, samt få eierskap til sine utviklingsmål. Utviklingsmål skal være skriftlig.

Alle spillerne som deltar på Team BDO skal ha egen trening- og kampplan utarbeidet. Dette skal sikre at  spilleren får riktig trening og kamptilbud, samt sørge for at spilleren ikke får en for høy totalbelastning.  

All aktivitet til spilleren skal inn på en plan. Planene skal sendes inn til sportslig utvalg og godkjennes. Også spillere rett under kretslagsnivå skal ha en slik plan, det vil si spillere som har nådd til kampdag  2 i Klubb BDO-løpet. 

Spillere i Melhus Fotball skal ha maks 1,5 kamp per uke i snitt gjennom sesongen.


Spillerkontrakter

Det skal ikke skrives spillerkontrakt med spillere i barne – og ungdomsfotballen i Melhus Fotbal