FAIR PLAY I MELHUS FOTBALL


Fair Play er mer enn gule og røde kort. Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen!

 

Alle som har lyst til å spille fotball er velkommen og skal få et fotballtilbud i klubben. Ingen stenges ute, uansett sosial eller kulturell bakgrunn, kjønn, nivå, alder, funksjonshemming, seksuell orientering eller av andre grunner.

 

Spillere, trenere, ledere, dommere, foresatte/foreldre, besteforeldre, publikum, media og andre aktører i fotballen har alle et ansvar for å forsterke det gode fotballmiljøet.

Alle har også et ansvar for å endre og/eller påvirke holdninger der en opplever episoder preget av manglende respekt og toleranse


Nyttige linker: 

Kampvertinstruksjon

Fair play eller rødt kort ?

Fairplay i barneidretten