Lagledelse i Melhus FotballInnhold 

 1. Lagledelse
 2. Lagleders rolle
 3. Informasjon om sportslig ledelse og planverk
 4. Endring trener/lagleder
 5. Politiattester
 6. Medlemsliste, kontingent og treningsavgift   
 7. Overganger    
 8. Treningsoppsett   
 9. Serieoppsett    
 10. Omberamming
 11. Utstyr til laget   
 12. Dommere   
 13. Kampregler    
 14. Hjemmekamp
 15. FIKS  
 16. Dugnader    
 17. Gjennomføring av foreldremøter/spillermøter   
 18. Møter for lagledere og trenere  
 19. Økonomi og lagkasser  
 20. Lags- og spillerforsikring  
 21. Sosiale aktiviteter   
 22. Garderobe   
 23. Førstehjelp   
 24. Avviksmeldinger
 25. Melhusfotball.no

 

  

 1.  Lagledelse

Ett hvert lag i Melhus fotball skal minimum inneholde følgende roller lagleder, hovedtrener, assistenttrener og økonomiansvarlig.

Lagets Trenertetthet i forhold til antall utøvere skal være i henhold til sportsplan

Opplever laget utfordringer i henhold til å fylle roller, skal sportslig kontaktes for støtte.


All lags aktivitet skal drives etter klubbens visjon - Fotballglede for alle - og våre verdier skal innlemmes i alt vi gjør 

Lagleder

 • Lagleder er lagets øverste leder og kontaktperson mot klubb og foreldre
 • Følge klubbens rutiner for gjennomføring av hjemmekamper (se under)
 • Deltar på klubbens lagledermøter gjennom sesongen
 • Lagets FIKS-ansvarlig (fra 13 år)
 • Administrere laget i HoopIt
 • Ajourføre spillere og treningstider
 • Arrangere og gjennomføre foreldremøter (før og etter sesong)
 • Påmelding av laget til klubbturneringer
 • Oversikt over drakter til laget
 • Delegere informasjon til laget ved klubbdugnader:
 • Ansvarlig for lagets deltagelse på klubbens dugnader og fordeling av oppgaver jevnt mellom foreldre/spillere (om ikke utnevnt dugnadsansvarlig på lag)

 

Hovedtrener

 • Har det sportslige hovedansvaret for alle lag klubben stiller i aldersklassen
 • Leder laget i henhold til klubbens verdier og sportsplan
 • Tar trenerkurs ift. lagets aldersklasse
 • Deltar på klubbens trenerforum gjennom sesongen

 

Assistenttrener

 • Bistår i det sportslige arbeidet i samarbeid med hovedtrener
 • Trenings- og kampledelse
 • Tar trenerkurs ift. lagets aldersklasse
 • Deltar på klubbens trenerforum gjennom sesongen

 

Økonomiansvarlig

 • Sette opp et budsjett for laget før sesongen
 • Har et overordnet ansvar for lagets økonomi
 • Sørge for at innbetalinger/utbetalinger blir gjennomført
 • Informere om regnskapet på foreldremøte
 • Ha dialog med økonomiansvarlig i klubben
 • Bidra til / avholde lag dugnader etter lagets behov og ønske

 


2. Lagleders rolle 

Lagleder er en svært viktig rolle for ett velfungerende fotballag, og har ansvaret for lagets administrative oppgaver

 Lagleder samarbeider med trenerne og har et koordinerende ansvar. Sørge for at foresatte, spillere og trenere får nødvendig informasjon om klubben, kamper, treninger og andre aktiviteter. I tillegg skal lagleder sørge for at klubben får nødvendig informasjon om laget.  Gi alle beskjeder i god tid og pass på at meldingene er klare og tydelige.

Melhus fotball har en egen Facebook gruppe for alle klubbens lagledere og trenere, hvor viktig konformasjon og frister blir delt, kontakt sportslig utvalg, styret eller rekrutteringsansvarlig for å få tilgang til gruppe

For yngre lag innebærer rollen også at man er en voksen støtte for spillerne. Lagleder bør følge med på hva som skjer i spillergruppen og følge med på frammøte på trening. Som lagleder har man også ansvaret for at laget stiller til kamp til korrekt tid, med nok spillere, trener og lagleder.


Han eller hun skal også føre oversikt over kampene og resultater fra 11 år og melde inn resultat via www.minfotball.no 

Ut- og innmeldinger av spillere i laget meldes til klubben/sportslig leder snarest mulig av lagleder, som også må påse oppdatering i hoopit.

Lagledere rapporterer til sportslig utvalg eller klubbens styre.

 


3. Informasjon om sportslig ledelse og planverk 

På klubbens nettside finner man informasjon om styret, roller og kontaktpersoner i klubben, ned på lavnivå. I tillegg finner man blant annet banekalender, klubbhåndbok og sportslig plan.

Lagleder må holde seg oppdatert på klubbes sportsplan, for å kunne bistå foresatte ved spørsmål.

Klubbens verdier og visjoner, skal etterleves.

 


4. Endring trener/lagleder 

Dersom det er endring av trener eller lagleder på laget må lagleder snarest gi beskjed til sportslig.

Det er viktig for at all informasjon skal gå til riktig person og at kontaktinformasjon til laget alltid er korrekt, da den informasjonen også brukes av andre klubber/lag.

Styret må påse at alle trenere og lagledere har fremvist politiattest og det er derfor viktig at styret får beskjed om alle endringer.

 

 


 5. Politiattester 

Alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold 

overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming må fremskaffe politiattest.

Det vil si at alle lagledere og trenere, både i yngre og senior, må søke om politiattest og fremvise til politiattest ansvarlig i klubben.

Trenere og støtteapparat som ikke har fremvist politiattest, kan ikke delta på treninger før dette er utført.

Ved reisecuper ol hvor foresatte stiller som sovevakter ol., skal politiattest fremlegges i forkant av cup til lagets lagleder.

 Mer informasjon om dette finner du på klubbens nettside – Kvalitetsklubb - politiattest


Fornyelse av politiattest - hvert 3 år

I dag er det ingen praksis fra Politiet hvor politiattester kan oppdateres automatisk.

Enhver ny oppgave som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, skal ha ny attest.

Selv om nye oppgaver (nytt lag, ny gruppe eller ny sesong) gir en rett til en ny attest, ønsker ikke Norges idrettsforbund å gjøre det til en årlig plikt, av hensyn både til idrettslaget og til politiet. Idrettsforbundet krever at man må søke ny attest hvert tredje år, såfremt oppgaven oppfyller kravene til politiattest. 

Det betinger at du som søker, må vise til en ny rolle, ikke til fornyelse – tre år senere. Det løses veldig enkelt på følgende måte: Dersom du trener G11 i 2017 og har hatt politiattest, søker du på attest som trener for G14 i 2020.


6. Medlemsliste, kontingent og trenings avgift 

Klubbens trenger til enhver tid oppdatert oversikt over aktive spillere, dette for forsikring, treningsavgift og oppfølging av spillergruppen

Alle spillere som deltar på treninger, skal være registrert i Hoopit, med oppdatert kontakt informasjon.

Medlemskontingent og treningsavgift sendes ut via hoopit, hvor økonomiansvarlig i laget vil ha innsyn i status.

 All informasjon om klubbens økonomirutiner og til hver tid gjeldende treningsavgifts sats er å finne på vår hjemmeside, under økonomi.


7. Overganger  

Alle lagledere må melde om det er med noen nye spillere fra andre klubber. Da plikter Melhus fotball å ta kontakt med tidligere klubb. Nye spillere må fylle ut et samtykkeskjema, lagleder leverer dette til sportslig.  


8. Treningsoppsett  

Treningsbaner og tid fordeles av banekalender, alle lag kan komme med ønsker etter gitte frister, men må være forberedt på å ikke ville få innfridd alle ønsker.

Kamp vil gå foran trening, følg med på banekalender å evt behov for å flytte trening grunnet kamp avvikling


9. Serieoppsett  

Sportslig melder på lagene for klubben. Lagleder/hovedtrener må melde på lag til sportslig i god tid  før fristen. Så snart kampoppsettet for en ny sesong er klart vil klubben sende ut informasjon

om det til lagleder. Man finner kampoppsettet også på kretsens nettsider som inneholder kampdato/sted for alle lag. For lagene fra 14 år og eldre inneholder også oppsettet klokkeslett og dommere.

Alle kamper kommer automatisk inn i lagets hoopit.

Lagleder skal informerer om kampoppsettet til foresatte/spillere og trener på sitt lag.

 


10. Omberamming (flytte) av kamp

Dersom en kamp må flyttes må lagleder kontakte baneansvarlig, kioskansvarlig, bortelag og klubbdommer.

Lagleder for lag fra 13 år og eldre må også kontakte dommeren og kretsen

Omberamming av kamp må meldes inn via

https://www.fotball.no/kretser/trondelag/aktivitet/omberamming-kamp/

Merk, for kamper som flyttes etter gitt frist, vil det komme ett gebyr, påse derfor tidlig en god oversikt over sesongens kamper, og flytt innen frist.

For lag under 13 år må lagleder også melde fra til dommeransvarlig. Er det endring nærme kampdato må lagleder også melde fra til oppsatt klubbdommer. Kontaktinfo til klubbdommere ligger på klubbens nettsider.

 


11. Utstyr til laget 

Egen bag med drakter, vester, kjegler, pumpe og førstehjelpsskrin mottas av oppstartsansvarlig.

Supplering av utstyr gjøres av laget selv, Melhus fotball oppfordrer t til å «arve» utstyr mellom årsklasser, slik at utgiftene holdes nede hvor mulig.

Spillerne må kjøpe shorts, leggskinner, strømper og sko selv.

Klubben har avtale med Nor Contakt hvor alle klubbens medlemmer får 25% medlemsrabatt.

Draktene leveres lagleder etter sesongslutt og til klubb ved draktskifte / på forespørsel12. Dommere 

Klubben har en egen Facebook side for klubbens dommere, lagledere kan forespørre sportslig eller dommeransvarlig for å bli lagt til i gruppe.

Gruppe benyttes til å se dommeroversikt t.o.m. 12 år, samt for forespørsel om dommere ved treningskamper ol.

Dommeransvarlig avholder årlig klubbdommerkurs for de som er 12 år og eldre.

Klubbdommere fyller ut dommerregning i hoopit etter endt oppdrag.13. Kampregler 

Lagleder og trener må holde seg oppdatert på kampreglementet og påse at de etterfølges.

Fair Play skal alltid være ett fokus og gi gode rammer for hjemmekamper, se egen info på vår hjemmeside.

Lagleder setter opp en kampvert fra de foresatte til hver kamp, Instruks for kampverten ligger på klubbens nettside.  

Merk; lagets kampvert er i tillegg til eventuell kampvert tilknyttet vakthavende lag Supporteren.

Kampvertens oppgaver bør gjennomgås med foresatte før sesongstart. Kampverten skal blant annet avlaste lagleder på hjemmekamper ved at det er han/hun som har hovedansvar for å ta imot dommer og bortelaget.

Lagleder har sammen med lagets trenere ansvar for at Fair Play-møtet blir holdt før kampstart. Husk også å takke dommer og bortelag for kampen når den er over.  

Sammen med kampverten har lagleder et ansvar for å være en voksen støtte for hjemme dommer under kampen.

Uhøflighet tolereres ikke verket fra eget eller besøkende lag.

På hjemmekamper skal også kampverten informere tilskuere om hvor de kan stå. Kampverten skal stå sammen med tilskuerne.

Ved Bortekamper skal lagleder sørge for at alle foresatte/spillere får beskjed om tid og sted for oppmøte.

Lagleder skal bistå laget og trener under kamp. Lagleder skal passe på at spillerne har

leggskinn og at de ikke går på banen med klokker, ørepynt, halskjeder o.l. Under kamp skal

innbyttere, trener og lagleder være på den ene siden av banen og tilskuere på motsatt side.

Vær varsom med dine uttalelser under og etter kampen. 

 


14. Hjemmekamp

Før kamp:

Lagleder skal kontakte dommeren dagen før kamp for å bekrefte at han/hun kommer til kampen, dette er en viktig påminnelse da mange dommere er unge og kamper gjerne blir satt opp god tid i forveien.  (for barnefotball opp til og med 12 år), kontaktinformasjon i dommeroppsett.

Sikre at det er satt opp kampverter til kampen. Kampvertenes oppgaver er tilgjengelig på vår hjemmeside.

Kampverten skal bidra til å skape en god ramme rundt kampen preget av Fair Play.

Kamptroppen legges inn i FIKS minimum 75 minutter før kampstart (for ungdomsfotball 13 år og eldre)

Underveis i kampen:

Fortløpende registrere hendelser i kamprapporten i FIKS (for 13 år og eldre)

Etter kampen:

Ønske motstander lag og dommere vel hjem, og påse at anlegget etterlates i god orden

Registrere sluttresultatet i appen Min Fotball (for 10 år og eldre)

Godkjenne kamprapporten i FIKS etter at dommer har godkjent kampen (for 13 år og eldre)15. Klubbturneringer

Oversikt over godkjente klubbturneringer i Norge og Trøndelag finner man på hjemmesiden til NFF Trøndelag.

Melhus fotball anbefaler at det legges inn en progresjon i antall turneringer og hvor langt man reiser ift. alder.

Se sportplan for ytterligere info.

 


16. FIKS  

FIKS er et kommunikasjonsverktøy som benyttes av kretsen og klubbene.

 Alle aktive spillere skal registreres i FIKS fra og med året de fyller 13.

Dersom man ikke er registrert har man ikke forsikring og kan ikke spille. 

Klubbens fiksansvarlig skal sørge for at spillerne er registrerte, og lagleder må derfor sørge for å informere om nye spillere og oppdaterer i Hoopit.

Kamprapport fylles ut i FIKS før kampstart for lag som er 13 år og eldre.

 


17. Dugnader 

Den største dugnaden i Melhus fotball er Melhus cup og for de yngste årgangene Bankhall cup.

 I tillegg må foreldre regne med å bli oppsatt på kioskvakter/ kampvert i løpet av sesongen, instruksjoner for «Supportern» uke er å finne på vår hjemmeside.

Alle klubbens medlemmer er forventet å delta på klubbens salgsdugnader, disse dugnadene er vi som klubb avhengig av for å kunne driftes – selv om ikke dugnad kan pålegges, er det svært viktig med engasjement for å skape en høy oppslutning for klubbens beste.

Klubben har sitt eget Årshjul for dugnader som er tilgjengelig på klubbens nettside, og ett støtteskjema for lagleder for å kunne fordele dugnadsvakter i starten av hver sesong

Lagleder fordeler vaktene på de foresatte som ikke er trenere/lagleder for laget, såfremt støtteapparatet ikke er enig om annet.

Dersom tildelt vakt ikke passer må den som har fått vakten selv sørge for å få byttet den og gi beskjed til lagleder.

Ved behov kan man også bytte vakter med andre lag. Vær forberedt på at det kommer endringer av kamper som også fører til endringer i kioskvaktlisten.

For å tilby gode fasiliteter er vi avhengig av anleggsdugnader, vi har ett stor og flott anlegg som må holdes ved like, i dugnadsoversikt fremkommer det 1 anleggsdugnad hver måned, hvor minimum 2 foresatt fra hvert lag skal stille, dette er enn hyggelig og sosial dugnad som gir bedre kamp og treningsforhold for alle klubbens spillere.

 


18. Gjennomføring av foreldremøter/spillermøter 

Lagleder skal i samarbeid med trener gjennomføre foreldremøter. Lagene skal gjennomføre minst to foreldremøter hvert år, et før vårsesongen og et ved sesongslutt på høsten. Ellers kan man ha møter ved behov.

Lagleder kan ta kontakt med styret dersom man trenger bistand i forbindelse med foreldremøte.

Forslag til temaer på foreldremøte: Foreldrevettregler Fair play, turneringer, dugnader, kampvertrollen, bruk av hoopit/ Facebook /epost, sosialt, kampregler.

Etter foreldremøte sender lagleder ut referat til alle foreldre/foresatte.

Klubbhuset kan benyttes til foreldremøter og eventuelle andre sosiale tiltak, booking via banekalender.

 


19. Møter for lagledere og trenere 

Klubben vil arrangere møter for lagledere og trenere. Det er viktig at alle lag representeres på disse møtene.

I tillegg vil trenere og lagledere inviteres til barnefotballkveld eller ungdomsfotballkveld. Der vil man få viktig informasjon og inspirasjon for arbeidet man gjør for sitt lag.

 


 20. Økonomi og lagkasser 

Klubbens rutiner for økonomistyring finner man her: https://www.melhusfotball.no/next/p/75560/okonomirutiner

Oversikt over klubbens treningsavgifter:  https://www.melhusfotball.no/next/p/75557/kontingent-og-avgifter Treningsavgiften kan justeres hvert år og vedtas av styret

Hvert lag får ved oppstart sin egen konto /lagkasse og opplæring fra styrets økonomiansvarlig i de gjeldende rutiner

Spillere med økonomiske utfordringer - Ingen skal måtte stå på sidelinjen når vennene spiller fotballkamp, fordi familien ikke har råd. Melhus fotball oppfordrer lagleder til å være observante å tilby støtte om det er noen som avstår fra aktivitet grunnet økonomi, spillere og foresatte oppfordres til å kontakte sin lagleder som igjen kontakter styret; styret@melhusfotball.no – så tar vi en prat og løser dette.

 


21. Lags -og spillerforsikring  

Ved å være medlem i klubben er man omfattet av klubbens forsikringsordning, og det er derfor nødvendig å betale medlemsavgift til Melhus idrettslag for å kunne trene og spille kamper. Melhus fotball betaler forsikringspremie til Norges fotballforbund, og klubbens spillere er dermed, så lenge de har betalt medlemsavgift, forsikret gjennom denne ordningen.

For ytterligere informasjon, se hjemmesiden til Norges fotballforbund. Her får man god informasjon vedrørende rutiner om skader skulle inntreffe.

 


22. Sosiale aktiviteter 

For mange av spillerne er det sosiale en viktig årsak til at man spiller fotball. Det er viktig å  skape et godt miljø i og rundt laget, slik at alle spillere føler en tilhørighet. For å styrke samholdet i spillergruppen kan det være aktuelt å ha noen sosiale aktiviteter utenfor fotballbanen også.

Dersom lagleder ønsker det så kan man velge å delegere det å arrangere slike aktiviteter til noen frivillige foresatte. Sosiale tiltak for foreldrene kan også være med å skape samhold rundt laget. En god foreldregruppe er viktig for at flest mulig skal være med å spille fotball lengst mulig.

 


23. Garderobe  

Ungdoms fotballen, senior og langveisfarende lag benytter garderobene i klubbhuset.

Lagleder /trenere må sørge for at laget forlater garderobene slik man selv vil finne dem.

Garderobe skal kostes og søppel tømmes om behov. 


Hjemmelag er ansvarlig for å sikre at dører er låst før anlegget forlates!.

 


24. Førstehjelp 

Førstehjelpskoffert og isposer skal være med på alle kampe, Førstehjelpsutstyr er også å finne i klubbens kiosk.

Eventuelle skademeldinger gjøres på https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/.


25. Avviksrapportering

Send oss tilbakemelding om du ser avvik mellom teori og praksis i Melhus Fotball. Vi skal alltid jobbe i henhold til klubbhåndbok og sportsplan, og ønsker at alle avvik meldes slik at vi får gjort noe med det.

Avvik meldes inn via vår hjemmeside, og vil gå til 2 uavhengige instanser for å sikre god oppfølging uavhengig av mottaker - Her kan du også være anonym om du ønsker det.


Man kan også benytte NFF sin varslings portal 

 NFFs varslingskanal - Norges Fotballforbund


26. www.Melhus fotball.no

Denne håndboken er ett tilleggsverktøy for lagledere og erstatter ikke informasjon som kommer frem i sportsplan eller på vår hjemmeside.

Alle lagledere må ved starten av sitt verv, sette seg godt inn i hva man finner hvor på klubbens hjemmeside, derunder spesielt våre verdier, kvalitet klubb, sportsplan, økonomirutiner og regelverk.

Melhus fotball er en del av Melhus idrettslag og dertil også underlagt idrettslagets klubbhåndbok, som man kan finne på https://www.melhusil.no/next/p/60092/klubbhandbok-mil

 


For spørsmål eller behov for hjelp, ta kontakt på; 

Banekalender: banekalender@melhusfotball.no
Cup kontakt: cup@melhusfotball.no
Sportslig utvalg: sportslig@melhusfotball.no
Styret: styret@melhusfotball.no
Marked: marked@melhusfotball.no

Besøksadresse: Melhus Fotball, Idrettsvegen 35, 7224 Melhus

Postadresse: Melhus Fotball, Postboks 169, 7221 Melhus