Trener i Melhus fotball


Treneren er ofte den viktigste personen for barn og unge som spiller fotball.

I fotballen skal det være rom for alle, og det er trenerens oppgave å skape et miljø der alle trives.

Alle trenerne bør ha et bevisst forhold til Fair Play og sin egen påvirkningskraft.

Trygghet er en av de viktigste enkeltfaktorer for trivsel og ferdighets utvikling. Vi ønsker derfor tillitsvalgte som  er sin rolle bevisst. Som trener/lagleder:Se også NFF sine trenervettregler ;  Trenervettregler - Norges Fotballforbund

 Fotball rekrutterer i all hovedsak trenere fra foreldregruppen.  Som trener i Melhus Fotball får du dekket  kostnader til trenerkurs. Som trener er du forpliktet til å planlegge og gjennomføre fotball aktivitet i henhold til  klubbens sportsplan. 

Hvert lag har en hovedtrener og flere hjelpetrenere. Det er lagets hovedtrener som står hovedansvarlig for at  klubbens sportsplan følges i sin årgang. I tillegg skal hvert lag ha utnevnt en  som skal følge  opp keepere i laget. 

Melhus Fotball bør ha både damer og menn i trenerteamet.

I Melhus Fotball mener vi at trenerkurs er viktig for å tilrettelegge for artig og utviklende fotballaktivitet.

Trenere i Melhus Fotball blir derfor automatisk påmeldt relevant trenerkurs hver høst/vinter. Trener vil få beskjed om når trenerkurset finner sted
Gjennomføring av trening

Melhus Fotball ønsker at spillerne i klubben får tilnærmet samme skolering på trening.

Det betyr at Melhus Fotball legger retningslinjer for trenings innhold i hver aldersgruppe.

Alle trenere skal legge treningsplan for sine lag basert på retningslinjer fra klubben. Det skal legges opp til tema baserte treninger med 1-3 lærings momenter per økt.

 Hvert tema og  skal repeteres over  gjentagende økter for god læring. 

En typisk økt i Melhus Fotball deles i fire i alle aldre:

- Oppvarming + øving av ferdighet

- Øvelser (smågrupper)

- Spill aktivitet (minimum 40 % av økta)

- Evaluering av økt

«HUSKELAPP» FOR EN TRENINGSØKT


OPPGAVE

 1. Valg av tema /tema bør følges opp i flere økter etter hverandre).
 2.  Valg av læringsmoment /1 til 3 pr. økt).
 3. Valg av øvelser for å påvirke læringsmomentene.
 4. Igangsetting med tydelig øvingsbilde
 5. Påvirke øvelsen – mange gjentagelser
 6. Er det kvalitet?
 7. Øving i relasjon / samspill. Får du fram øvingsbildet?
 8. Spillaktivitet. Har du lagstruktur?
 9. Får du fram gode bilder, så forsterk det uten å stoppe for ofte.
 10. Hold fokus på tema og læringsmomenter, gi tilbakemeldinger underveis.
 11. Høy aktivitet.
 12. Lite venting / kø.
 13. Spesifisitetsprinsippet