Vintertrening og forhold til andre idretter


Melhus Fotball ønsker allsidige utøver og ser positivt på at våre spillere velger bort fotball for annen aktivitet på vinterhalvåret i barne- og tidlig ungdomsfotball.

Vi ønsker å ha et treningstilbud i vinterhalvåret for dem som ønsker å spille fotball. Det er opp til hver enkelt spiller og bestemme hva de ønsker å delta på.


Tildeling av treningstid i Bankhallen gjøres av sportslig utvalg etter innsendte ønsker. Lag fra 11 år skal  tilbys trening i Bankhallen. Dette forutsetter at Melhus Fotball får tilstrekkelig med treningstimer i hallen.  Kapasiteten for Melhus Fotball varierer noe fra år til år. Yngre årganger kan få tid dersom det er kapasitet,  men har ikke krav på tid før det året de fyller 11 år.


Ingen spillere fra andre klubber skal delta på treninger i regi Melhus Fotball i Bankhallen på vinteren. Unntaket er korte avtalte perioder med prøvespill for en eventuell overgang til Melhus Fotball. Sportslig  utvalg skal alltid kontaktes i slike tilfeller