Foreldreansvar i Melhus fotball


Vi i Melhus Fotball ønsker å ha en engasjerte foreldre.

Vi forventer at foreldre opptrer i henhold til Melhus Fotball sine verdier og viser gode Fair Play-holdninger.

For foresatte av spillere i Melhus Fotball innebærer dette:

 • Møt fram til kamp og trening – barn/ungdom ønsker det 
 • Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen – ikke bare din datter eller sønn
 • Oppmuntre i motgang og medgang – ikke gi kritikk
 • Respekter trenere og lagleders beslutninger, som skal være i tråd med sportsplan i Melhus Fotball
 • Ved uenighet – velg tidspunkt og riktig fora for å ta opp dette
 • Se på dommeren som en veileder, ikke kritiser avgjørelser
 • Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta, ikke press det
 • Spør om kampen var morsom og spennende, ikke spør bare om resultatet.
 • Sørg for riktig og fornuftig utstyr – ikke overdriv
 • Vis respekt for klubbens arbeid
 • Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball – ikke du
 • Still opp for klubben når den trenger støtte, som for eksempel dugnad og ulike verv.

NFF foreldrevettregler;