Trygge rammer


I norsk fotball skal vi ta vare på hverandre. Den store aktiviteten fotballen skaper gir oss også et ansvar som en viktig samfunnsaktør med stor påvirkningskraft. Gjennom å skape gode miljøer skal fotballen være et trygt og godt sted der alle kan finne tilhørighet, oppleve mestring og glede.


Melhus fotball har klare holdninger og jobber aktivt mot rusmidler, doping, vold, rasisme og mobbing, gjennom Trygge rammer setter vi hvert år ekstra fokus på ett valgt tema og jobber målrettet med holdningsskapende arbeid.
Melhus fotball skal være trygt og godt, morsomt og spennende,  rusfritt og sunt

– et sted der alle er velkomne !

Trygge rammer 2024  -  sammen for en ren idrett

Gjennom programmet RENT IDRETTSLAG vil Melhus fotball oppette og implementere  handlingsplan mot doping.

Vi har 0 toleranse for benyttelse av ulovlige prestasjonsfremmende midler, og ønsker ren idrettsglede for alle våre medlemmer.

Sammen for en ren idrett - Norges Fotballforbund

Antidoping Norge - Utøverguide

Si fra!

Har du opplevd noe som bør varsles om?  Varsler om vold, trusler, diskriminering, hets, mobbing, doping, kampfiksing, seksuell trakassering, seksuelle overgrep og andre uønskede hendelser sendes helst via NFF sin varslings kanal 

- Er du usikker, så rådfør deg  med lagleder, trener, sportslig eller styret, i stedet for å la være å varsle!

NFF varslingskanal - Trygge ramme


Antidoping

1. ALLE KAN TESTES! ADNO tester på alle nivå i norsk idrett. Det betyr for eksempel at de ikke kun tester våre beste fotballspillere, men at de også fra tid til annen tester i breddefotballen. Den som blir innkalt til en dopingkontroll, er pliktig å avlegge prøve.
Hvordan foregår en dopingkontroll? https://www.antidoping.no/kontroll/dopingkontroll

2. TRENGER IKKE FORBEDRE PRESTASJON! Et stoff eller en metode må ikke være prestasjonsfremmende for at det havner på dopinglisten. Det er bakgrunnen for at også en del rusrelaterte stoffer står på idrettens dopingliste.
Dopinglisten: https://www.antidoping.no/medisinsk/dopinglisten

3. SJEKK LEGEMIDDELET! Dersom du bruker medisiner, bør du søke opp disse i legemiddelsøket på Antidoping Norges nettsider. Inneholder legemidlet stoffer som står på dopinglisten, må du sjekke reglene som gjelder for medisinsk fritak.
Legemiddelsøket: https://www.antidoping.no/medisinsk/legemiddelsok

4. VARSOM MED TILSKUDD: Vi har en del saker i norsk idrett som forklares med bruk av kosttilskudd. Det er derfor det oppfordres til varsomhet. Det er alltid utøveren som til slutt har ansvaret for han en får i seg.

5. TIPS ADNO! Ser du noe du stusser på? Har du en dårlig magefølelse for noe du mistenker kan være doping? ADNO setter stor pris på tips og innspill. Om du vil, kan du være anonym.
Dopingvarsel: https://www.antidoping.no/dopingvarsel