Spilleregler - NFFs retningslinjer for barne- og ungdoms fotballen


Melhus Fotball forholder seg til NFF sine retningslinjer: www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler
Fotballens spilleregler bestemmes og revideres årlig av The International Football Association Board (IFAB). Formålet med reglene er å gi rammer og grunnleggende regelverk for spillet, slik at all organisert fotball kan utføres under like forutsetninger og med konsistente fortolkninger. I dagligtale benyttes begrepene «spilleregler» eller «spillets regler».