Medlemskontingent

For å drive organisert aktivitet i Melhus IL er alle pliktig til å være registrerte medlemmer (personlig medlemskap). Dette er i henhold til § 3 Medlemmer i Melhus IL sin Lovnorm. Les mer under utdrag fra lovnorm nedenfor.

 

Medlemskontingenten er kr 100,- pr person som betales via Hoopit.

Husk at du må ha medlemskap for at forsikringsordninger skal gjelde, det holder ikke å betale treningsavgift.

Utdrag fra lovnorm Melhus IL

§ 2 Organisasjon

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Personlige medlemmer betyr at idrettslaget ikke kan operere med andre typer medlemskap, som for eksempel familiemedlemskap og firmamedlemskap. At det innføres familiekontingent er å anse som en rabattordning, og har ikke noe med selve medlemskapet å gjøre. Medlemmer må følgelig registreres enkeltvis.

§ 3 Medlemmer

(1) Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak kan bli tatt opp som medlem. En søker kan ikke tas opp som medlem uten å ha gjort opp de økonomiske forpliktelsene til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF.

(2) Medlemskap kan nektes i særlige tilfeller. Idrettslagets avgjørelse kan påklages til idrettskretsen. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Idrettskretsens avgjørelse kan påklages til Idrettsstyret innen 3 uker etter at rekommandert melding er mottatt.

(3) Medlemskap i idrettslaget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

(4) Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og idrettslagets regelverk og vedtak.

(5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

(6) Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste. Medlem som har tapt sitt medlemskap kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

(7) Idrettslaget skal føre medlemslister.

(8)Idrettslaget plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.

§ 4 Medlemskontingent og avgifter

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i idrettslagets aktivitetstilbud.

Les mer om medlemskontingenten på http://www.melhusil.no

Treningsavgift

Kjære alle spillere og medlemmer i Melhus Fotball.

Sendes ut to ganger i året. Vårsesong: Ca. 1. April, betalingsfrist 1. Mai. Høstsesong: Ca 1.August, betalingsfrist 1.September. Du får varsel via Hoopit. Søskenmoderasjon regnes ut automatisk. (Oversikt over treningsavgift for ditt lag finner du i listen lengre ned.)

Husk at du må ha medlemskap i idrettslaget (se nederst på siden) for å konkurrere i idrettslaget regi. Medlemsskapet må være i orden for at forsikringsordningene i idretten skal gjelde. Det holder ikke å betale kun treningsavgift.


Slik betaler du

  1. Treningsavgiften ligger i innboksen i Hoopit appen. Trykk på betalingen med informasjon om hvem betalingen gjelder for og beløp.
  2. På betalingssiden i Hoopit appen: Hvis du allerede har lagt inn det kortet du ønsker å betale med, trykker du «Betal» og betalingen blir gjennomført øyeblikkelig. Har du ikke lagt til kort, vil du få mulighet til å gjøre det i betalingsprosessen. Evnt kan du gjøre det under «Profilen» din øverst til venstre på førstesiden i kalenderen. Trykk på «Betalingsinnstillinger» og legg inn kort.
  3. Når betaling er gjennomført vil kvittering komme på e-posten du har registrert under profilen din.


Slik går lagleder frem

  1. Lagleder / økonomiansvarlig informerer om treningsavgift med pris på treningsavgift. (Treningsavgift for ditt lag finner du i listen lengre ned.). Husk å informere om søskenmoderasjon og prosentene.
  2. Lagleder og økonomiansvarlig følger så videre opp at treningsavgiften innbetales.


Viktig info

Har du ikke råd?

Ingen skal måtte stå på sidelinjen når vennene spiller fotballkamp, fordi familien ikke har råd. Ta først kontakt med din lagleder som igjen kontakter styret; styret@melhusfotball.no – så tar vi en prat og løser dette.

Søskenmoderasjon

Vi i Melhus Fotball har søskenmoderasjon. En familie betaler full pris på eldste barn og får 20% rabatt på neste barn og 40% på øvrige barn. Søskenmoderasjon regnes ut automatisk i Hoopit. 

Lav treningsavgift

Mange frivillige jobber iherdig for å sikre gode baneforhold. Vi er stolt av vår store og flotte arena – som er en av regionens største.

Vi har det største anlegget i Gauldalen, og har derfor store kostnader knyttet til driften av banene. Utgifter knyttet til banedekke, lysanlegg og andre driftskostnader. Vi tjener ikke penger driften vår. Anlegget i Gruva er ikke et kommunalt anlegg – i motsetning til andre klubber i regionen. Treningsavgiften må vi ha for å få til dette. Vi har noe høyere treningsavgift enn andre klubber i regionen fordi klubben eier anlegget selv.

Sammenlignet med mange andre idretter, der det kreves mye kostbart utstyr, er det ikke så dyrt å spille fotball for Melhus.Treningsavgiftene for 2024

Jenter/gutter 7 år: Kr 1 440,-
Jenter/gutter 8 år: Kr 1 620,-
Jenter/gutter 9 år: Kr 1 800,-
Jenter/gutter 10 år: Kr 1 980,-
Jenter/gutter 11 år: Kr 2 160,-
Jenter/gutter 12 år: Kr 2 340,-
Jenter/gutter 13 år: Kr 3 360,-
Jenter/gutter 14 år: Kr 3 600,-
Jenter 15 år: Kr 3 600,-
Gutter 15-16 år: Kr 4 440,-
Jenter 16-17 år: Kr 4 560,-
Gutter 19 år – Junior: Kr 4 740,-
Damer Senior A: Kr 4 500,-
Herrer Senior A: Kr 4 500,-
Herrer Senior AB Kr 2 700,-

Trøndelag billigst

Hva koster det å spille fotball i Norge?

Hva koster det å spille fotball i Norge? Vel, Trøndelag er billigst. Her er en rapport fra NFF om kostnadene ved å delta på aldersbestemte fotball-lag.

> Grafen viser barnelag NFF


Har du betalt medlemskontingent?

Husk å betale medlemskontingenten; Melhus Idrettslag  (pr. år) som KUN er Kr 150,- pr person. Du får varsel via Hoopit. Les mer her

Er du enda ikke registrert på Hoopit? Følg lenken her:
https://admin.hoopit.io/melhus-idrettslag-735223

Ønsker du å være støttemedlem er det også tilrettelagt som før!


Dette er vi sammen om.

Klubben er alltid i utvikling. Med aktivitet og rekruttering – for å beholde aktive og frivillige lengst mulig. Vi har også dugnadsarbeid, der overskuddet går tilbake til de enkelte lag.

Gjennom vårt #ÆESTOLT konseptet jobber vi knallhardt med å få enda flere sponsorer og ambasadører. De får profilering og arenaskilt fordelt rundt om på de ulike banene – og lagene som gjør avtaler får tilbakebetalt 30% til sin lagskasse. Les mer om dette her.

Stolt hilsen fra styret i Melhus Fotball