Nye spillere til Melhus fotball


Tillitsvalgte i Melhus Fotball skal ikke ta direkte kontakt med spillere i annen klubb, eller initiere overgang til oss i barne- og tidlig ungdomsfotball. Fra 16 år kan det sendes forespørsler på spillere i andre klubber. I slike tilfeller skal alltid sportslig utvalg etablere kontakt og følge opp kommunikasjonen inn mot ny spiller/klubb inntil en eventuell overgang er gjennomført.


 Dersom det er spillere som selv tar initiativ til kontakt og som ønsker å prøve trene/melde overgang, gjelder  følgende framgangsmåte:

  • Spiller kontakter Melhus Fotball
  • Trener/lagleder som er kontaktet, tar kontakt med sportslig utvalg
  • Dersom Melhus Fotball ønsker å ta i mot spilleren, skal vi som klubb ved sportslig utvalg ta kontakt  med klubben spiller(e)  er spille berettiget for pt.
  • Klubben spiller er spille berettiget for, må sende skriftlig bekreftelse på at de aksepterer at spiller prøve trener med Melhus Fotball  for en eventuell overgang
  • Først når den andre klubben har gitt en skriftlig godkjennelse på dette, kan spiller delta på trening.  Ingen spiller skal delta på trening i Melhus Fotball før en skriftlig bekreftelse foreligger.  Trener får alltid beskjed når dette er klart.