Retningslinjer for kioskvakter


Lag som har vakt i supporter’n skal stille med 3 personer på hver vakt. 2 stk i kiosken, og 1 kampvert.

- Kampvert-vest ligger i merket skap i Supporter’n og kampvertens arbeidsoppgaver henger på veggen over komfyren og i permen, se også egen fane ; Kampvert.


Åpningstider

Oppmøte kl 16:30 for overlevering av nøkler, vekselpenger, opplæring og klargjøring av kiosken. Kiosken skal være klar for salg kl.17.00.

Mandag – Fredag: 17:00 – 20:00 eller til etter pausen når det spilles kamper etter 20:00

Lørdag – Søndag: Kiosken skal være åpen senest 30 minutter før første kamp og holde åpent til siste kamp er ferdig.

Gå inn på banekalenderen her: Banekalenderen finner du informasjon om kamper og aktivitet i Gruva når du skal ha vakt. 

Dette skal man ha med hjemmefra

Kake:

Kioskvaktene skal ha med seg en kake hver, for salg


Ved vaktstart:

Sett på kaffe

stek vafler - Vaffelrøre finnes i merket skap i Supporter’n, og trenger ikke å tas med hjemmefra

Se over varer til salgs - ved påfyll fra lagerrom (egen inngang ved siden av kiosk dør), påse at varer med kort holdbarhetstid settes fremst.

Opplæring

«Fadderordning». Det vil si at en av dem som står vakt møter opp neste dag for overlevering av nøkler og opplæring av nye vakter.

Rutiner

Oversikt over arbeidsoppgaver og rutiner finnes som oppslag på veggen i kiosken, samt i permen.

Det vil også henge en vaktliste her hvor kontaktinfo til neste lag som overtar i Supporter’n finnes.

Tømming av søppel

Søppel inne i kiosken skal tømmes etter hver vakt. Søppeldunker ved parkeringsplassen skal benyttes.

Det er kioskvaktenes ansvar å sørge for at søppeldunker rundt i anlegget tømmes regelmessig.

Faste dager for tømming er mandag og torsdag. Men ta gjerne ansvar og følg opp ellers i uka også.Vaktliste

Ta kontakt med din lagleder for mer info.