Melhus som klubb


Samarbeid på og mellom årskull gir muligheter for å viske ut kunstige skiller mellom årganger, og setter klubben og spilleren i sentrum.
Dette gir gode forutsetninger for differensiering og et tilpasset trenings og kamptilbud. Vi skal fokus på «våre spillere». 

G16/J17: Når lagene når G16/J17-alder, skal alltid to årganger slås sammen til en gruppe. Disse to årgangene  skal være samlet og opptre som én gruppe. 
Støtteapparatet i G16/J17-gruppen skal sørge for at gruppen kjøres sammen på en god måte så fort de blir slått sammen. Sammenslåing skjer etter at kamper er ferdigspilt for sesongen året før.

Siste års G16/J17-spillere skal i august året før de går over til junior gradvis inkluderes i juniorgruppa på trening. For J17 gjelder dette seniorgruppen så fremt det ikke eksisterer et juniortilbud i klubben. Melhus Fotball anbefaler 1 gang per uke på høstsesongen.