Sportsplan


Sportsplanen er klubbens bestemmelser om hvordan trener, tillitsvalgt og foresatte skal forholde seg til all fotball aktivitet som drives på forskjellige nivåer. Det er klubben som legger premissene, ikke enkeltindivider.

Sportsplanen er utarbeidet med det formål å skape retningslinjer for den fotball aktiviteten som skal drives på forskjellige nivåer i Melhus Fotball. Retningslinjene skal sikre utviklingen av enkeltspillere, lag og klubb.

Sportsplanen er utarbeidet 2019, Sportslig utvalg. Godkjent av Styret , Revidert 2024

Er det tvil om hvordan man skal forholde seg, så søk råd og forståelse hos andre tillitsvalgte, sportslig og styret. 

Vi ønsker hjelpe til med å skape mest mulig positive fotballopplevelser for alle som spiller fotball for MIL.