Dugnad


For å drifte vårt store flotte anlegg , og tilby fotball aktivitet til alle våre spillere, er Melhus fotball avhengig av god oppslutning på klubbens dugnader.


Vi vet at det til tider kan være krevende for lagleder og dugnads ansvarlige å få kabalen til å gå opp, vi har derfor samlet klubbens dugnadsaktiviteter i ett årshjul, for tidlig og god planlegging.


Benytt gjerne støtte skjema for fordeling av vakter innad i laget.


Tusen tak til alle som stiller opp på dugnad!


Dugnad støtteskjema for lagleder.docx


Årshjul dugnad 2024.docx


Merk: supporter vakter er kun fordelt for vår sesong - årshjul oppdateres før juli måned.