Politiattest Melhus fotball


HENSIKT 

Norges idrettsforbund og NFF jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest (barneomsorgsattest).

 

OMFANG

 • Alle som har fylt 15 år og som skal utføre oppgaver for Melhus fotball som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal ha gyldig politiattest. 
 • Krav om politiattest gjelder minimum trenere, lagledere, oppmenn, foreldre som er med på turneringer og stevner som ledere.
   Med mindreårige menes barn og unge under 18 år

 

 

ANSVAR

 • Øvrig ansvar for innhenting og dokumentasjon av gyldig politiattest vil til enhver tid ligge hos Styret for Melhus fotball, og derunder utnevnt politiattest ansvarlig
 • Alle med innsyn i politiattester, i hovedsak styret og politiattest ansvarlig, har full taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

 

 • Alle lagledere i klubben har ansvar for å påse at det er kjennskap til gjeldende prosedyrer og bidra til å påse at alle i eget lag har levert politiattest i henhold til frister

 

UTFØRELSE

 

Politiattest skal innhentes snarest mulig når ett nytt verv/ stilling inntres

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til å utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

I påvente av gyldig attest, skal det ikke inntreffe at personer med ansvarsforhold settes til å lede treninger/lag til kamp etc. alene.

 

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold.

 

Innehaver av attest har ansvaret for å fremlegge ny attest når gyldighets periode (3år) er utløpt 

Ved innhenting av ny attest etter 3 år, må du som søker, vise til en ny rolle, ikke til fornyelse – tre år senere. 

Det løses veldig enkelt på følgende måte: Dersom du trener G11 i 2017 og har hatt politiattest, søker du på attest som trener for G14 i 2020.


Politiattest ansvarlig har ansvar for å følge opp ved manglende innlevering, samt varsle om konsekvenser ved manglende innlevering.Fremgangsmåte:

 1. Last ned attest for utfylling: Attest
 2. Attesten du lastet ned er delvis utfylt – fyll inn øvrige punkt.
 3. Lagre attesten på din egen maskin. Alternativt kan du skrive den ut, fylle ut og scanne den inn igjen. Du trenger attesten elektronisk for å få sendt inn søknaden.
 4. Gå så til politiets nettsider Politiattest – Politiet.no
  1. Linken til elektronisk skjema finner du er denne: Politiattest - søk på nett – Politiet.no
 5. For å få sendt inn søknaden er det viktig at du legger ved bekreftelsen du laget i pkt 2.
 6. Status på søknad er tilgjengelig via samme nettside.

 

Ved mottatt attest – send en kopi til politiattest@melhusfotball.no , evt avtalt personlig fremvisning med politiattest ansvarlig.

 

Politiattester behandles i henhold til GDPR og MIL oppbevarer ikke innleverte attester, 

Registrering slettes innen 3 måneder etter at det er varslet at en person har forlatt sitt verv.


Kontroll

Alle mottatte politiattester registreres i HOOPIT fortløpende.

Politiattest ansvarlig går gjennom alle lag minimum hver tredje måned å sjekker status på eventuelle manglende attester samt varsel om nærliggende utløpsdato
REFERANSER