Årshjul Melhus fotball

Kriteriene i Kvalitetsklubb krever at klubben har et synlig årshjul for klubbledere, lagledere og trenere i klubben. 

Årshjulet skal inneholde oversikt over de viktigste møteplassene og frister for årsmøter, rapporteringer og påmeldinger. 


Melhus fotballs årshjul skal også være ett styringsverktøy for å etterse at viktige oppgaver blir utført i henhold til frist og frekvens.

Årshjul Melhus fotball 2024.pdf


Klubbens Årshjul er basert på årshjulet og terminlistene til NFF Trøndelag:

Nff årshjul vil vise til viktige datoer, hendelser og frister for hele kretsen.


Kurs relevant for årshjul/ Kompetanseplan: