Politiattest

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig med at idretten skal oppleves som et trygt og godt sted å være.

Som en viktig del av dette arbeidet har idrettsstyret vedtatt at alle, med et verv i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til mindreårige og personer med utviklingshemming, skal fremvise politiattest.

Hva er politiattest?

En politiattest eller en vandelsattest inneholder opplysninger om en persons oppføringer i politiregistrene. Det kreves politiattest i flere yrker, også verv i frivillige organisasjoner.

Hvorfor kreves det politiattest?

Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger – en ren attest – fra alle personer med oppgaver i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til barn, unge og personer med utviklingshemming. Det er fordi vi ønsker et trygt og godt miljø for alle våre medlemmer. Les mer her.

 Idretten skal oppleves som et trygt og godt sted å være.

Søk om politiattest

  1. Last ned Politiattest-Melhus-Fotball
  2. Fyll ut attesten.Attesten du lastet ned er delvis utfylt. Du må sette inn det som mangler. Lagre attesten på din egen maskin. Alternativt kan du skrive den ut, fylle ut og scanne den inn igjen. Du trenger attesten elektronisk for å få sendt inn søknaden.
  3. Gå så til politiets nettsider, her: https://www.politi.no/tjenester/politiattest. Her kan du lese mer. Linken til elektronisk skjema finner du er denne: https://attest.politi.noFor å få sendt inn søknaden er det viktig at du legger ved bekreftelsen du laget i pkt 2. På denne siden kan du også sjekke status på søknaden din.
  4. Når du mottar attesten din, skal den vises fram til ansvarlig for politiattester i Melhus IL, det vil bli gjort en avtale avdelingsvis for personlig frammøte med attest. Send din attest til politiattest@melhusfotball.no.