Foreldremøte - Referat

Postet av Melhus IL - Fotball den 2. Nov 2008

(2. november 2008) Det ble avholdt foreldremøte fredag 31. oktober.


Foreldremøtet ble i år avholdt på fredag kveld, kombinert med sosialt samvær på Mama Rosa etterpå. På bakgrunn av dårlig oppmøte på foreldremøtet, og meget liten interesse for sosialt samvær, må vi konkludere med at dette ikke var noen suksess. Lagledelsen tar dette til etterretning, og neste år vil opplegget bli andereledes.

Sesongen 2008 ble oppsummert. Det har vært stor aktivitet, med mange seriekamper og en god del cup'er. Foreldrene ble oppfordret til å komme med tilbakemeldinger på opplegget som har vært. Det kom ingen negative signaler, og lagledelsen konkluderer med at opplegget fungerer bra. 2 spillere har sluttet i løpet av sesongen og 2-3 nye har begynt.

Neste år vil vi sannsynligvis kjøre 2 11'er lag. Da blir det divisjonsspill, og vi satser på ett lag i øvre divisjoner, og ett i en lavere divisjon. Om vi klarer å stille 2 lag er avhengig av spillersituasjonen utover våren. I vinter vil vi delta på en del cup'er. Først ut er Buvik Cup, og deretter kommer Malvik Cup.

Tore holdt et innlegg om Melhus fotball sin satsing på talentutvikling. Dette er en del av Melhus Fotball's "fotballakademi", og retter seg mot spillere med høye ambisjoner. Enkelte spillere vil få tilbud om ekstra treningsopplegg, sammen med andre årsklasser. Trenere / lagledere vil velge ut spillere til dette.

Økonomien ble kort gjennomgått. Vi har gått omtrent i balanse siste sesong. I vinter kan det bli snakk om å leie bane på kattem sammen med 94-gjengen. Dette vil gi økte kostnader, som må dekkes opp. Det er lite oppslutning om dugnadene, så vi må sannsynligvis kreve betalinger av de som ikke deltar på dugnader. I tillegg ble det foreslått at spillerne kan betale 20 kr for hver trening på kattem. Dette vil hjelpe på, samtidig som at det er et relativt ubetydelig beløp i forhold til guttenes pengeforbruk ellers.

Til neste år vil vi satse på deltagelse i Norway Cup. Det må nedsettes en komite for dette. Kristin Brækken har tilbudt seg å delta, men vi trenger flere. Interesserte oppfordres til å melde seg. Det er betydelig kostnader med en slik Cup, og det ble foreslått at guttene selv må bidra til å skaffe penger. Dette kan gjøres med f.eks. flaskeinnsamlig, plenklipping eller andre småjobber.

Olav O.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.