Medlemskontingent og treningsavgift

Postet av Melhus IL - Fotball den 28. Okt 2008

Fotball-styret
(28.10.08) Medlemskontingent går til idrettslaget som sådan, og går til å dekke hovedlagets kostnader. Melhus Idrettslag driver en omfattende virksomhet med en rekke avdelinger, og er medlem av Norges Idrettsforbund. Årsmøtet i Melhus Idrettslag fastsetter medlemskontingenten ved simpelt flertall.
Hver avdeling (særidrett) fastsetter Treningsavgift. Årsmøtet i avdeling fotball fastsetter treningsavgift for fotball med simpelt flertall.

Styret i avd. fotball anbefaler overfor årsmøtet - som del av budsjettet – størrelsen på treningsavgiften. Treningsavgiften er således en vesentlig del av inntektene som finansierer ulike tiltak. Budsjettet vedtas av årsmøtet. (budsjett = handlingsplan uttrykt i kroner)

Treningsavgiften føres inn på egen konto som disponeres av styret i avdeling fotball i forhold til budsjettet. Treningsavgiften disponeres i henhold til budsjettet, og hvor i all vesentlighet pengene går til drift av anlegg, herunder 2/3 andel av kostnadene med klubbhuset, kompetanseutvikling (trenere, lagledere, økonomiansvarlig, dommere etc) og administrative kostnader (for eksempel regnskapsføring).

Melhus Fotball har nærmere 500 spillere med stort og smått. Kommunal støtte er nærmest fraværende. Det betyr at vi må dekke våre kostnader gjennom treningsavgift og sponsormidler, og er i høyeste grad å regne som en privat klubb.

Vi har bygget kunstgressbane. Det gir oss vesentlig bedre treningsforhold og ikke minst kapasitet. En gressbane tåler ca 120 timers belastning. Kunstgress opp mot 2500 timer pr år. Kunstgressbanen koster oss dog ca kr 200 000,-pr år. I tillegg kommer drift av Hallsletta, to 11`er gressbaner samt at vi også driver vedlikehold på grusbanen ved ungdomsskolen og hallbanen. Hvert år setter vi også opp et nytt årskull med baller, drakter og annet utstyr.

Vi skal fortsette å ruste opp forholdene i Gruva slik at treningsforholdene for aldersbestemte, junior og senior herrer/damer blir bedre.

Uansett hva man måtte mene om størrelsen på treningsavgiften, så glem aldri at det gjennomføres frivillig ulønnet arbeid i fotball tilsvarende 30 årsverk. Og det av rundt 90 tillitsvalgte. Skulle dette vært lønnet arbeid i barne og ungdomsarbeidet så hadde treningsavgiften vært minst ti doblet. Så det er lett å gjøre Winston Churchills ord om de engelske flygerne i begynnelsen av andre verdenskrig til våre: Aldri har så mange så få å takke for så mye!

Om du syns treningsavgiften er høy, møtt opp på årsmøtet og ikke minst still som frivillig!

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.