PLAN FOR ØKONOMISTYRING

 

HENSIKT

  • Klubben skal ha en plan for økonomistyring. Melhus fotball tilstreber seg å styre klubbens økonomi på en trygg og stabil måte. God drift er en forutsetning for å kunne forvalte klubbens midler på en god måte ovenfor våre medlemmer.

 

 

OMFANG

  • Plan for økonomistyring vil være gjeldende for hele fotballavdelingen i Melhus idrettslag.   
     Planen skal årlig revideres opp mot idrettslagets vedtekter.

ANSVAR

  • Ansvaret for å sørge for at det foreligger en plan for økonomistyring, ligger hos styret i Melhus fotball.
  • Styret i Melhus fotball har ansvar for å sørge for oppdatering og revidering av gjeldende plan.
  • Økonomiansvarlig i Melhus fotball har ansvar for å sørge for å gjøre enhver tid gjeldende plan kjent for klubbens medlemmer.

 

UTFØRELSE

  • Styret, ved økonomiansvarlig, skal hvert år revidere klubbens plan for økonomistyring.  Revideringen skal skje innen utgangen av februar. Økonomiansvarlig har ved endringer i planen, ansvar for å formidle disse til klubbens medlemmer.

 

 

 

REFERANSER